3D ontwikkeling

3D game engines

Van Hes automatisering maakt gebruik van een game-engine om 3d games volledig tot hun recht te laten komen. 3D omgevingen helpen het gevoel van realiteit te versterken. In het ruimtelijke vlak opdrachten doen vereist soms meer inzicht en kan daardoor zeer dynamisch zijn.

Game-engines zijn ondenkbaar in de gamesindustrie. Een goede game-engine is een complex product en brengt veel kosten met zich mee om te produceren. Vaak moet, om zo’n dure engine rendabel te laten zijn, de engine meerdere malen gebruikt worden (of onderdelen hiervan). Dit kan bijvoorbeeld door meerdere games op deze engine uit te brengen, of door andere gameproducenten de engine onder licentie te laten gebruiken. Dit heeft ook grote voordelen voor de andere producent aangezien deze een game kan ontwikkelen op een goede engine zonder de ontwikkelingstijd en ontwikkelingskosten die met zo’n engine gepaard gaan.

Page 1 of 1 pages